Doe je mee met de pilot ‘DoorleesExpress’?


De DoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen (8-12 jaar), die moeite hebben met taal en lezen, extra aandacht krijgen. Vrijwilligers gaan twintig sessies met het kind en de ouders aan de slag.

De DoorleesExpress is een ‘broertje’ van de VoorleesExpress. Het verschil is dat het zich richt op kinderen die zelf al kunnen lezen. Dit project is ontwikkeld door de makers en uitvoerders van de VoorleesExpress en deelt dezelfde aanpak.

In het schooljaar 2022-2023 testen we de DoorleesExpress op verschillende locaties.

Voor wie is de DoorleesExpress? 

Voor vrijwilligers

Bij de DoorleesExpress ga je onderzoeken hoe je kunt aansluiten bij de interesses en talenten van het kind. Je gaat samen op zoek naar leuke boeken, maar ook verken je het inzetten van taalspelletjes, games, apps, websites en schrijven. Vanuit de organisatie word je hierin begeleid. Samen met de ouders kijk je vervolgens hoe het kind in de thuisomgeving nog meer gestimuleerd kan worden om regelmatig bezig te zijn met taal en lezen.

Voor kinderen en ouders

De DoorleesExpress is er voor kinderen die op school moeite hebben met lezen en taal. Die hier niet enthousiast over zijn. Kinderen die niet uit zichzelf lezen en ouders die hun kind hier graag in willen ondersteunen. Met het kind gaan we op zoek naar hun taaltalent. En kijken hoe lezen leuk kan worden! 

Meld je aan bij één van
de DoorleesExpress-locaties: 

Deze pilot is mogelijk dankzij steun van Stichting Dioraphte en Fonds 1999